• Homepage
  • >
  • Uncategorized
  • >
  • Due diligence bij de fusies plus overnames Proces tussen het bedrijven | Boardroom meeting

Due diligence bij de fusies plus overnames Proces tussen het bedrijven | Boardroom meeting

Eerder merkten wij de strategische beweegredenen op die ertoe kunnen leiden dat dezelfde koper zichzelf bezighoudt met een fusie- en overnametransactie. We moeten ook de verwachtingen betreffende zowel kopers als verkopers begrijpen wanneer ze zich met u proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit met een verkoper is om een handelsbedrijf, een dochteronderneming of een onderdeel betreffende een handelsbedrijf te sales, voor de hoogst eventuele verzakkingen vergoeding. Een tweede prioriteit van https://data-room.nl/ dezelfde verkoper ben om te verkopen aan de roodkoper die de waarschijnlijkst ben om u bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen boven het handelsbedrijf te doen en de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan een andere kant is de belangrijkste prioriteit van een acquirer, afgezien van strategische redenen, om een entiteit te kopen tegen dezelfde prijs die zij redelijk vindt. Dezelfde “eerlijke” kostprijs, zoals waargenomen door beslist overnemende partij, is een prijs deze de waarde van de gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij in staat met lange termijn winst bij maken voor een strategische investering, alsof op korte termijn voor een financiële investering. Daarom is een acquirer geïnteresseerd in de verminderen van de informatieasymmetrie die bestaat tussen roodkoper en verkoper, en bij het vergroten van een transparantie met het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven bijna alledaags. Ofschoon strategische verhouding voor dergelijke combinaties talrijk zijn, zijn de belangrijkste reden voor een dergelijke activiteit het creëren met aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van het samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn later wanneer zij op zichzelf staan.

Bedrijven nemen deel aan overnames omdat zij groei nastreven, en door overnames inslikken bedrijven sneller groeien vervolgens door interne groei. Ofschoon niet significant, bestaat daarginds een onderscheid tussen de fundamentele filosofieën van beslist fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, bestaat het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd in min ofwel meer dezelfde volgorde. Dat proces moet worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties beginnen met het voorbereidingsfase, gevolgd door het fase voorafgaand aan het due diligence, de due diligence-fase en de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met het voltooien betreffende de transactie tijdens een sluitingsfase. Beslist goed begrip van het M ampersand A-proces is essentieel voordat het begrijpen van de context waarin dataruimten gezicht. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet uitsluitend plaats gedurende de due diligence-fase met een fusies en overnames. Integendeel, due diligence ben aan een gang gedurende de hele transactie, te beginnen voor het voornaamste contact tot stand ben gebracht plus wordt voortgezet tot het definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces met betrekking tot het gebruik van dataruimten, dat de onderwerp is van dit rapport, vindt plaats tijdens de derde fase met een fusies en overnames, de zogenaamde due diligence-fase. Deze due diligence-fase ben tot op zekere bult vergelijkbaar betreffende transactie zelfs transactie boven termen betreffende methodologie plus aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence en wat het inhoudt zijn essentieel voor een beter begrip met de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, zijn due diligence de kern van elke fusies plus overnames, en zonder u due diligence-proces zou geen enkele transactie ooit zelfs een goed einde beheersen worden gebracht. Due diligence is beslist proces waarbij een acquirer zijn “huiswerk” op u doel uitvoert. Zoals men zich karaf voorstellen, zijn due diligence een langaanhoudend proces en is het nog lang niet gestandaardiseerd. Due diligence-processen lopen sterk uiteen met betrekking tot vele factoren, zoals duur en reikwijdte, en aantal plus soorten belanghebbend personen, afhankelijk van de branche, grootte, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status met het doelwit.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *